vitaminez
Volgens de World Health Organisation (WHO) zal in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zijn in westerse landen. Stichting Vitamine Z ziet dat de oorzaken van de epidemie aan depressie en burn-out liggen in een ongezonde levenshouding. De stichting verbindt kunst en vermaak met de wereld van therapie, en brengt zo jongvolwassenen in gesprek over kwetsbare thema’s.

In samenwerking met stichting Vitamine Z ontwikkelt De Padvinderij een programma voor bedrijven rond dit thema. Doel is om medewerkers van bedrijven een leuke dag te bezorgen waarin zij de kracht van kwetsbaarheid ervaren: praten over stress en negatieve gevoelens geeft ruimte en brengt het team dichter naar elkaar. Dat verhoogt het werkplezier en maakt medewerkers minder vatbaar voor burn-out en andere psychische klachten.

www.vitamine-z.nl